DB Norge Møre og Romsdal

VIKTIG INFORMASJON

Vi har for tiden ikke kapasitet til å besvare, behandle eller følge opp henvendelser. DBMR har for tiden inntaksstopp på ubestemt tid. Etter en nøye vurdering og med hensyn til den fremtidige driften av lokalavdelingen, har vi kommet frem til at dette er eneste løsning. Det siste 1-2 årene har vi kjempet oss gjennom massen av henvendelser og saker, men dette er en enorm belastning over tid for hver og en av oss. Vi er maksimalt fire aktive personer som driver lokalavdelingen, som dekker Møre og Romsdal fylke. For å kunne drifte lokalavdelingen på en forsvarlig måte, må vi fokusere på flere frivillige som kan bidra i den administrative delen av arbeidet og styret. Vi er kommet til et punkt der vi nå står mellom å avvikle lokalavdelingen vår, eller prøve å redde den. Siden vi brenner for å hjelpe dyrene, har vi nå valgt å prøve på det siste.

 

DETTE INNEBÆRER FOR DEG AT:

  • *Alle henvendelser til post@dbmr.no vil motta et automatisk svar om hvem som kan kontaktes i aktuelle situasjoner

  • *Vi opprettholder kontakt med nåværende fosterhjem og besvarer e-post som omhandler adopsjon

Følg oss